• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

 

Диагностично консултативен център I - Пловдив ЕOOД гр.Пловдив е наследник на Първа градска
поликлиника в Пловдив,създадена през 1945 година , преобразувана в Първа общинска поликлиника и
поместена в настоящата сграда през 1974 година.С богат опит и традиции ДКЦ І осигурява професионално
медицинско обслужване.Високата квалификация и опитът на лекарите работещи в ДКЦ I ЕООД Пловдив 
съчетани с модерната диагностична и терапевтична апаратура, оправдават съвременните изисквания за
високо качество на медицинските услуги и добра медицинска практика.

ДКЦ І работи съвместно с Община Пловдив и Общински съвет гр.Пловдив,Организациите на Съюза на 
инвалидите,”Надежда за достоен живот”,Дружеството на диабетиците в България.

ДКЦ I – Пловдив работи със следните здравно-осигурителни фондове: ЗОК "България Здраве" АД, ДЗИ "Животозастраховане" ЕАД, ЗЕАД "ДАЛЛ БОГГ-Живот и здраве" ЕАД,
АД"Здравноосигурителен институт" АД, "ФИ ХЕЛТ-застраховане"АД, "ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА - здравно осигуряване" АД,
"Европейска здравноосигурителна каса"АД, ЗАД "БУЛСТРАД ЖИВОТ Виена Иншурънс Груп" АД, ЗК "НАДЕЖДА"АД,
ЗД "Съгласие" АД и ЗАД "Виктория".

ДКЦ I – Пловдив разполага с единствената патохистологична лаборатория в доболничната помощ.
ДКЦ I – Пловдив има  кабинет за Манту
ДКЦ I – Пловдив има обновена апаратура в Рентген ,Клинична лаборатория и КФТР
ДКЦ I – Пловдив в Кабинета по ортопедия и травматология се извършва УЗД на тазобедрени стави на бебета.
ДКЦ I – Пловдив в Педиатричния кабинет се извършват УЗД за профилактика на 6 месечни бебета.

Вашето здраве е нашата грижа - доверете ни се!

Информация от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията относно новия коронавирус – 2019-nCov

Във връзка с новият коронавирус 2019-nCov, временно наричан 2019-nCoV, Министерството на здравеопазването представя следната полезна информация за гражданите:
https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/informaciya-otnosno-noviya-koronavirus-2019-ncov/


 

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА С ДКЦ 1 Пловдив:

Регистратура:

032/ 349 500

Списък на телефонните номера на ДКЦ 1 Пловдив

 


Управител:

Д-р Васил Ковачев

 

032/349 541


 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 Длъжностно лице по защита на данните -

Мина Згуровска