• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Written by Super User

Списък на нови и стари и вътрешни телефонни номера на ДКЦ 1 Пловдив

директен-регистратура: 032 / 349 500

Външният номер е както следва от 032 / 349 500 до 032 / 349 579

 

Нов вътр. номер

Стар вътр. номер

Ползвател

 

500

121

Регистратура Центр.

24

503

254

Уролог д-р Цочев

 

1

504

236

Хирург д-р Перчев

2

505

225

Хирург д-р Паунов

4

506

246

Психокабинет д-р Петкова

д-рГозманова

5

507

238

Очен кабинет д-рЖелев

д-р Димитрова

6

-

519

-

нов

Ортопед д-р Попов

Д-р Кръстев

11

14

509

226

ЛФК

1

510

186

Манипулационна

19

511

242

Ехокардиограф

20

512

217

Кардиолог д-р Гичева/Д-р Деведжиев

21

513

244

Семейни лекари д-р Симова

Д-р Бъчварова

25

514

227

Кардиолог д-р Златарева

23

515

214

Рентген д-р Гавазов

Д-р Божиков

45

516

157

Рентген Регистратура

21

517

237

КФТР

42

518

114

Физиотерапевт д-р Казакова

Д-р Джелепова

43

 

 

 

 

520

252

Кл. Лаборатория регистратура

77

521

257

Патохистологична л-я

Проф. Миленков,

78

522

175

Кл. Лаборатория д-р Георгиева

 

79

523

181

Чревен кабинет

50

524

178

Пулмолог д-р Хараланова

51

525

132

Охрана

вход

526

183

Семеен лекар д-р Ситников

52

527

187

Семейни лекари д-р Андреева

 

53

528

135

Стая за почивка

88

529

158

Ендокринолог д-р Петрова/Д-р Игнатова-Огорялкова

54

530

174

Педиатър, детски пулмолог

Д-р Василева, д-р Генкова

55

531

177

Кожен кабинет д-р Бадева

56

532

123

Гастроентеролог д-р Ганева

58

533

185

Семейни лекари д-р Попова

Д-р Илиева

60

534

184

Неврохирург/Педиатър

Д-р Батаклиев

Д-р Мантаркова

61

535

134

Семейни лекари

д-р ПавлинаСлавчева

Д-р Маркова

62

536

138

Невролог д-р Каназирска

63

537

113

Семейни лекари

Д-р Шалабутова

64

538

142

Семейни лекари д-р Томова

Д-р Гюлеметова

65

539

171

Семейни лекари д-р Петрова

Д-р Тянчева

66

540

258

Невролог д-р Димчева

67

541

222

Управител д-р Е. Славчева

68

542

124

Гл. мед. Сестра

74

543

168

Личен състав

69

544

116

свободен

75

545

152

свободен

71/

70

546

127

Д-р Касабов

72

547

165

свободен

73

548

224

Главен счетоводител

97

549

164

Аптека

9

550

148

Д-р Николова, д-р Сакутова

75

551

153

Д-р Атанасов

75а

552

128

Д-р СФУК/Юрист

76

553

144

Стоматолози д-р Тодорова

Д-р Кавлакова

77

554

256

Стоматолози д-р Дамянова

Д-р Пъндева

78

555

 

свободна

74

556

166

Стоматолозид-р Ставрева,

, д-р Раянлиев,

д-р Куцева

80

557

172

Стоматолози д-р лазарова,

д-р Милева, д-р Бизерова,

д-р Николова

81

558

 

133

 

Стоматолози д-р Симова,

Д-р Петрова,

83

 

559

155

Ф-я Приятелство

84

560

136

Трудова медицина

87

561

141

УНГ д-р Манасиева,

Д-р Поповска

90

562

141

УНГ

90

563

156

АГ д-р Михайлова/Д-р Стоянова

91

564

146

АГ д-р Станева

93

565

147

Нефролог Д-р К. Игнатова/Д-р Филипова/педиатър-Д-р Славчева

95

566

223

д-р Воденичарова

107

567

243

Д-р Здравкова, д-р Мишева

99

568

151

Д-р Заимова, д-р Нанева

100

569

126

Касиер, домакин

98

570

125

хирург-Д-р Янев

16

571

115

Оптика

 

572

213

Барче

 

573

232

Огняри

 

574

231

Болница

 

575

 

Скенер

 

576

 

Ревматолог д-р Попова

 90

577

 

Сдружение за достоен живот 

 

578

 

 д-р Лилова,

Д-р Новакова

 

579

 

 

 

 

Written by Super User

Партида в АОП на ДКЦ- 1 Пловдив ЕООД - 446

Лица за контакт:
1. Юлия Ангарова- тел. 032/626124
2. Мина Згуровска- тел./ факс 032/624897
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. гр. Пловдив пл. Понеделник пазар №5Обществена поръчка за събиране на оферти с обява на стойност чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

С предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „Диагностично-консултативен център І-Пловдив“ ЕООД
Публикувана на 29.03.2018г.

Връзка към сайта на АОП

Обява ОП

Документация

Обявление за удължаване на срока за получаване на оферти

 ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

С предмет: „Доставка на рентгенови консумативи и реактиви за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" ЕООД- рентген, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата”
с №  в АОП 00446-2018-0003 от 08.03.2018

Връзка към сайта на АОП с № на поръчката в АОП 00446-2018-0003

Обявление ОП

Решение за откриване на процедура

Документация

 ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

С предмет: "Доставка на медицински консумативи и реактиви за медицинска апаратура за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" – клинична лаборатория и медицински кабинети в 18 /осемнадесет/ обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата"
с №  в АОП 00446-2018-0002 от 6.02.2018

Връзка към сайта на АОП с № на поръчката в АОП 00446-2018-0002

Обявление ОП

Решение за откриване на процедура

Документация

Протокол 2 от 26.03.2018г.

 ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ

С предмет: "Доставка на гориво за отопление за нуждите на "ДКЦ I-Пловдив" ЕООД - договаряне без обявление на основание чл. 79, ал. 1 т. 7 от ЗОП"
с №  в АОП 00446-2018-0001 от 6.02.2018

Връзка към сайта на АОП с № на поръчката в АОП 00446-2018-0001

Техническа спецификация

Решение за откриване на процедура

Обявление

Борсов договор

 ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

С предмет: „Доставка на рентгенови консумативи и реактиви за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" ЕООД- рентген, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата” с уникален № в АОП 00446-2017-0002
Публикува на дата 20.03.2017г.

Документи за сваляне:

Обявление ОП

Решение ОП

Документация

Протокол 2

Съобщение за отваряне на ценови приложения

Протоколи и доклад от работата на комисията - дата на публикуване 18.05.2017

Решение за определяне на изпълнител - дата на публикуване 18.05.2017

Договор за доставка - публикуван на 17.07.2017г.ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

С предмет: „Доставка на медицински консумативи и реактиви за медицинска апаратура за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" – клинична лаборатория и медицински кабинети в 16 /шестнадесет/ обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата” с уникален № в АОП 00446-2017-0001
Публикува на дата 09.02.2017г.

Документи за сваляне:

Обявление ОП

Решение ОП

Документация

Разяснение по въпрос

Протокол 2

Съобщение

Протоколи и доклад от работата на комисията - дата на публикуване и на двете 18.05.2017

Решение за определяне на изпълнител - дата на публикуване и на двете 18.05.2017

Решение номер 169 - дата на публикуване 29.05.2017

Договори за доставка - дата на публикуване 18.07.2017ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

С предмет: „Доставка на фабрично ново медицинско оборудване- стационарен графичен рентгенов апарат и машина за проявяване на рентгенови и мамографски филми за извършване на медицински графични изследвания” с уникален № в АОП 00446-2016-0003
Публикува на дата 12.08.2016г.

Документи за сваляне:

Документация

Приложения и проектодоговор

Обявление

Решение

РАЗЯСНЕНИЕ от 29.08.2016

Съобщение

ПРОТОКОЛИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

Доклад на комисията

Решение за избор на изпълнител

Сключен договор

Обявление за възложена поръчкаОТКРИТA ПРОЦЕДУРА

Предмет: "Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на "Диагностично-консултативен център I-Пловдив" ЕООД
Уникален номер в АОП 9051970
Публикува на дата 01.04.2016г.

Документи за сваляне!

Протокол №1 от 14.04.2016

ДоговорОТКРИТA ПРОЦЕДУРА

Предмет: Доставка на рентгенови консумативи и реактиви за нуждите на "ДКЦ 1-Пловдив" ЕООД- рентген, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата"
Уникален номер в АОП 00-446-2016-00002
Публикува на дата 15.02.2016г.

Документи за сваляне!

Протокол №2 от 07.04.2016

Съобщение по чл. 69 ал. 3 от ЗОП

Съобщение - от 25.04.2016

Протоколи от работата на комисията

Решение №173

Договор с Медикъл имиджОТКРИТA ПРОЦЕДУРА

Предмет: Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" ЕООД – клинична лаборатория и медицински кабинети в 17 /седемнадесет/ обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.
Уникален номер в АОП 00446-2016-0001.
Публикува на дата 11.01.2016г.

Документи за сваляне!

Протокол №2 свали от тук

Съобщение по чл. 69 ал. 3 от ЗОП

Протоколи от работата на комисията

Решение №172

Решение АОП

Договори за доставкаОТКРИТA ПРОЦЕДУРА

Предмет: Доставка на медицински консумативи за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" – клинична лаборатория, - Затворена система за вземане на венозна кръв с вакуум, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.

Документи за сваляне!

Протокол №2 от 07.09.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови предложения.

Протоколи и решение от работата на комисията.

Договор с Аквахим 2015.Справка за възстановени гаранции за участие по ЗОП 2015


Справка за възстановените гаранции за изпълнение на договор ЗОП 2014

Справка за датата и основанието за приключване на договори за обществени поръчкиОТКРИТA ПРОЦЕДУРА

С предмет: “Доставка на рентгенови консумативи и реактиви за нуждите на "ДКЦ І - Пловдив" –ренген, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата.” Откритата обществена поръчка е с уникален № 00446 – 2015 – 0001 в регистъра на АОП..
Дата 02.02.2015г.
Документация за сваляне!

Съобщение за отваряне на ценови предложения по пл.№ 3

Протоколи и решения от работата на комисията

Сключен договор по ЗОПОТКРИТЕ ПРОЦЕДУРА

Открита обществена поръчка с предмет : "Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите на ДКЦ 1-Пловдив ЕООД - клинична лаборатория и медицински кабинети в 20 /двадесет/ обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата."
Откритата обществена поръчка е с уникален № 00446-2014-0003 от регистъра на АОП.
Дата 17.12.2014г.
Документация за сваляне!

Протокол от събранието на Работна комисия

Съобщение за отваряне на ценови предложения  в плик 3  от  офертите.

Протоколи от работата на комисията и решения за обявяване на изпълнители и решения за прекратяване.

Сключени договори по ЗОППУБЛИЧНА ПОКАНА

Протокол и специфиакция изтеглете от тук!

"Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и осигуряване на гаранционен сервиз на многофункционален стационарен дигитален ехокардиограф и 3-канален ЕКГ холтер"

Справка за извършенo плащане по договор изтеглете от тук!

 
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите на "ДКЦ I - Пловдив" - клинична лаборатория, ренген и медицински кабинети в 19 /деветнадесет/ обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие в процедуратаПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет:"Изпълнение на енергоефективни мерки в "ДКЦ I - Пловдив" ЕООД - Подмяна на дограма в крило "Запад" и крило "Север""Справки за извършени плащания по договорВътрешни правила за поддържането на Профила на купувача:
Документ 1
Документ 2

Хирургия

 

Извършват консултативни прегледи,оперции с локална анестезия.

 

Специалисти:

Д-р Николай Перчев


 

Понеделник

10.30 - 19.00

 

Вторник

07.00 - 15.30

 

Сряда

10.30 - 19.00

 

Четвъртък

07.00 - 15.30

 

Петък

Четни дати

07.00 - 15.30

 

Нечетни дати

10.30 - 19.00

 


 

Д-р Димитър Паунов

 

Понеделник

07.00 - 14.30

 

Вторник

11.30 - 19.30

 

Сряда

07.00 - 14.30

 

Четвъртък

11.30 - 19.30

 

Петък

Четни дати

11.30 - 19.30

 

Нечетни дати

07.00 - 14.30

 


 

Д-р Красимир Янев - лекар Хирургия /изгаряния и пластична хирургия/

 

Понеделник

14.30 - 18.30

Сряда

14.30 - 18.30

 


Written by Super User

ДКЦ 1 Пловдив стартира програма за ранна диагностика и профилактика на стомашните киселини

 

На 7 май 2013г.ще стартира програма за ранна диагностика и профилактика на стомашните киселини  и заболяването ГЕРБ ( Гастроезофагеална рефлуксна болест ). Целта на кампанията е повишаване на информираността по проблема,  сред хората, ранното откриване на симптомите и намаляване на дискомфорта, който изпитват  пациентите  с подобно заболяване. Ще бъдат проведени безплатни скрининги за наличие на симптоми на ГЕРБ и безплатни консултации със специалист гастроентеролог на хора с изявена симптоматика. Дати и часове за провеждане на промоциите в ДКЦ1-Пловдив:

 

8.05.2013 г.

9.05.2013 г.

10.05.2013 г.

сряда

четвъртък

петък

09.00-12.00

14.00-17.00

14.00-17.00

 

 

13.05.2013 г.

15.05.2013 г.

17.05.2013 г.

понеделник

сряда

петък

09.000-12.00

09.00-12.00

14.00-17.00

 

 

20.05.2013 г.

22.05.2013 г.

понеделник

сряда

09.00-12.00

09.00-12.00

 

27.05.2013 г.

28.05.2013 г.

понеделник

вторник

09.00-12.00

14.00-17.00

 

 

 

Психиатрия

 

Извършва консултативни прегледи.

 

Специалисти:

Д-р Божана Петкова

 

 

Понеделник

08.30 - 13.30

Вторник

09.00 - 14.00

Сряда

08.30 - 13.30

Четвъртък

09.00 - 14.00

 


 

Д-р Людмила Гозманова

 

Понеделник

13.30 - 18.00

Сряда

13.30 - 18.00

Петък

10.00 - 14.00